Wytrysk przedwczesny / premature ejaculation – PE/ jest często występującym zaburzeniem seksualnym u mężczyzn w każdym wieku (dotyczy około 30% męskiej populacji po 18 r.ż.). Istnieje wiele różnych definicji tego problemu, w których zasadniczym elementem jest zawsze lub prawie zawsze występujący brak kontroli nad wytryskiem, który pojawia się wcześniej niż jest to pożądane. Ta utrata kontroli powoduje, że wytrysk pojawia się już po minimalnej stymulacji nawet przed penetracją, w jej trakcie lub krótko po penetracji oraz mężczyzna nie ma możliwości odroczenia wytrysku. Taki stan powoduje jednego lub obojga partnerów zaniepokojenie, frustrację, stres, zaburzenia interpersonalne, złe samopoczucie i unikanie kontaktów seksualnych. Czas wystąpienia wytrysku u pacjenta z PE od momentu penetracji waha się według różnych definicji pomiędzy 15 a 120 sekund, jednak samo kryterium czasu nie oddaje pełni problemu i część par może w tym zakresie czasowym realizować satysfakcjonujące współżycie seksualne.
Problem PE to również problem bariery komunikacyjnej. Pomimo, że około 70% pacjentów dostrzega potrzebę omówienia kwestii seksualnych z lekarzem, do takiej rozmowy dochodzi w około 2% przypadków.
Przyczyna PE może i najczęściej jest wieloelementowa, na co składa się między innymi fakt, iż pacjent do lekarza trafia po wielu latach borykania się samotnie z problemem, nie podejmując jakichkolwiek działań w kierunku jego rozwiązania lub podejmując działania na własną rękę, stosując często „domowe sposoby”. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie na początku szczegółowej diagnostyki, a dopiero kolejnym krokiem jest przedstawienie pacjentowi możliwych opcji terapeutycznych.