Konsultacje andrologiczne, w tym w przypadku niepłodności męskiej. Andrologia (z greckiego andros – mężczyzna i logos -s słowo) jest nauką zajmującą się fizjologią i nieprawidłowościami męskiego układu płciowego, ich diagnostyką i leczeniem. Urologia i andrologia stanowią odpowiednik ginekologii, która zajmuje się żeńskim układem płciowym.