Kierownik: dr med. Wojciech Cichoń 

specjalista chirurg ogólny, specjalista urolog, FEBU 

dr n. med. Wojciech Cichoń, absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ, dyplom lekarza otrzymał w wieku 24 lat, specjalista chirurg ogólny (2010), specjalista urolog FEBU (2015), w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej. Starszy asystent Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Autor i współautor licznych opublikowanych prac oryginalnych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych, współautor podręcznika „Chirurgia endokrynologiczna”. Poza podstawowym szkoleniem specjalizacyjnym podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach doskonalących, szkoleniach praktycznych i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
Przynależność do towarzystw naukowych:
1.Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP)
2. Polski Klub Chirurgii Endokrynologicznej
3. European Society of Endocrine Surgeons (ESES)
4. Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Endokrynologie (CAEK)
5. European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
6. Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU)
7. European Association of Urology (EAU)
8. Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)